به گزارش اصفهان اسپورت، اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال دختران نوجوان با حضور رکسانا کریمی و سوگند رحمانی بسکتبالیستهای نوجوان اصفهانی بمنظور شرکت در مسابقات آسیایی بسکتبال دختران زیر 16 سال از روز چهارشنبه تا روز جمعه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای گلهای تهران برگزار شد

n3528347 6078713

n3528347 6078714

n3528347 6078715

n3528347 6078716

n3528347 6078717

n3528347 6078718

n3528347 6078719

n3528347 6078720

n3528347 6078721

n3528347 6078722

n3528347 6078723

n3528347 6078724

n3528347 6078725

n3528347 6078726

n3528347 6078727

n3528347 6078728

n3528347 6078728

n3528347 6078729

n3528347 6078730

n3528347 6078731

n3528347 6078732

n3528347 6078733

n3528347 6078734

n3528347 6078735

عکس: مرضیه سلیمانی