بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال کشور دعوت شد.

به گزارش اصفهان اسپورت، حمید شاندیزی سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ، مسعود یوسف از اصفهان را به همراه 18 بازیکن دیگر به اردو دعوت کرد.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال از فردا تا 25 اسفند در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.