جستحوی دسته ها

بسکتبال آقایان

رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان: وزارت ورزش فکری به حال اقتصاد ورزش کند

رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان از تغییرات ایجاد شده در اداره‌کل ورزش استقبال کرد و گفت: طباطبائی از بدنه اداره ورزش و جوانان بوده و مدیر جوان و خوش‌فکری به شمار می‌آید، اما باید پذیرفت که کار بسیار سختی را پیش‌رو دارد. به گزارش اصفهان