جستحوی دسته ها

بسکتبال بانوان

اتفاقات خوبی در سال گذشته برای بسکتبال بانوان رخ داد

ملی پوش بسکتبال بانوان نامی نو گفت: پرونده لیگ ۹۸ برای تیم ما با انجام بازی رده بندی که پیش از تعطیلی لیگ برگزار شد به نوعی بسته شد و در جایگاه سوم قرار گرفتیم. به گزارش اصفهان اسپورت، مژگان خدادادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با