Take a fresh look at your lifestyle.

تابش در واکنش به شایعه قرار داد ۱۰ میلیاردی قلعه نویی: دروغ محض است

2

مدیرعامل سابق سپاهان گفت: امضایم زیر قرار دادی که سپاهان با امیر قلعه نویی بسته، وجود دارد و مبلغ قرار داد ۱۰ یا هشت میلیارد تومان نیست.

به گزارش اصفهان اسپورت، مسعود تابش در گفت و گو با ایمنا در رابطه با حواشی که در خصوص مبلغ قرارداد امیر قلعه نویی به وجود آمده است، اظهار کرد: سعی می کنم اخبار آن را دنبال نکنم چرا که مسائلی مطرح می شود که به غیر از ناراحتی و تنش چیزی ندارد. همه چیز را به منوچهر نیکفر سپرده ایم و او می تواند در خصوص همه موارد صحبت کند.

وی در پاسخ این سوال که مطرح شده است که قرار دارد امیر قلعه نویی با آپشن نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: این موضوع دروغ محض است، نمی دانم برخی اشخاص بر چه اساسی این حواشی را درست می کنند و به چه علت این مسائل را مطرح می کنند، اما امضای من و منوچهر نیکفر به عنوان رییس هیئت مدیره زیر قرار دادی که سپاهان با امیر قلعه نویی بسته، وجود دارد و مبلغ آن ۱۰ یا هشت میلیارد تومان نیست. باید از خود این افراد سوال کرد که به چه علتی این مسائل را مطرح می کنند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.